ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

HỘI NHẬP TOÀN CẦU

Mục tiêu của Viettime Holdings là gắn kết sự phát triển của doanh nghiệp với hội nhập toàn cầu, giúp doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ và bền vững thông qua các hoạt động đầu tư đa ngành như tài chính, bất động sản, dịch vụ, tư vấn cấp cao từ chiến lược kinh doanh, xúc tiến đầu tư, quản trị doanh nghiệp, nghiên cứu kinh tế và thị trường đến tái cấu trúc công ty, chiến lược phát triển nguồn vốn con người, chiến lược truyền thông…

TƯ DUY TOÀN CẦU

Với định hướng tư duy toàn cầu, Viettime Holdings khởi tạo và xây dựng một khối liên doanh thành công đòi hỏi trình độ chuyên môn cao.

Một trong những yếu tố quan trọng để công ty của chúng tôi có thể mở rộng và phát triển như ngày hôm nay, đó là nhờ sự hỗ trợ, hợp tác của các đối tác tại các nước trong khu vực cũng như trên thế giới.

QUAN HỆ ĐỐI TÁC

Xây dựng và phát triển quan hệ đối tác là bí quyết thành công của Viettime Holdings. Là một công ty đầu tư đa ngành, chúng tôi hiểu rằng để thành công thì điều tiên quyết là đầu tư nguồn lực vào những quan hệ hợp tác mang lại tác động lớn.