THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Cổ phần Viettime Holdings là công ty đầu tư với 3 lĩnh vực cốt lõi: Bất động sản đô thị và công nghiệp, Công nghệ thông tin, Dịch vụ Golf