VỀ CHÚNG TÔI

Công ty Cổ phần Viettime Holdings là công ty đầu tư với 3 lĩnh vực cốt lõi: Bất động sản đô thị và công nghiệp, Công nghệ thông tin, Dịch vụ Golf

Bắt đầu hoạt động từ năm 2000, trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH Tân Sáng, hiện nay Viettime Holdings không ngừng nỗ lực trong mọi hoàn cảnh để khẳng định và nâng cao vị thế của mình trong hoạt động đầu tư.
Tính đến tháng 12 năm 2020, Viettime Holdings đã tiến hành đầu tư 7 dự án và xây dựng hoàn thành 2 dự án bất động sản thành công.
Viettime Holdings, sau 20 năm phát triển, đã có 5 công ty thành viên và 2 Công ty liên kết. Toàn bộ hệ thống này liên kết với nhau thành chuỗi giá trị và sức mạnh đóng góp vào sự phát triển bền vững của Viettime Holdings trong hiện tại và những năm tiếp theo.
Bằng kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức chuyên môn sâu rộng trong các lĩnh vực đầu tư phát triển các dự án mới, Viettime Holdings kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và môi trường làm việc tại Việt Nam.

BUILDING BRIDGES BETWEEN INTERNATIONAL BUSINESSES

ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

Mr Nguyễn Tô Ninh
Chủ tịch HĐQT

Mr Phạm Phú Khôi
Phó Chủ tịch phụ trách tài chính

Mr Vũ Tùng Lâm
Phó Chủ tịch phụ trách công nghệ

Mr Lê Trường Minh
Phó Chủ tịch phụ trách dự án