GIỚI THIỆU CHUNG

Viettime Holdings là công ty quản lý đầu tư, hoạt động trong 3 lĩnh vực:

Công nghệ, Bất động sản & Dịch vụ.

Bắt đầu hoạt động từ năm 2000, Viettime Holdings là công ty quản lý đầu tư. Chúng tôi hoạt động trong 3 lĩnh vực cốt lõi, bao gồm:

Công nghệ thông tin

Bất động sản

Dịch vụ

Sứ mệnh của chúng tôi là đầu tư hiệu quả, tạo ra lợi nhuận bền vững cho nhà đầu tư bằng cách sử dụng kiến ​​thức sâu rộng và mạng lưới của chúng tôi để tận dụng nhiều cơ hội đang xuất hiện tại Việt Nam.

Tính đến tháng 06 năm 2021, Viettime Holdings đã tiến hành đầu tư vào 6 dự án, trong đó 4 Dự án bất động sản, 1 dự án công nghệ sinh học, 1 dự án dịch vụ. Các dự án đều có kết quả Kinh doanh tốt.

Sau 20 năm phát triển, hệ thống Viettime Holdings có 3 công ty thành viên và 2 công ty liên kết. Hệ thống các Công ty này liên kết với nhau thành chuỗi giá trị và sức mạnh bền vững đóng góp vào sự phát triển không ngừng của Viettime Holdings.

Được dẫn dắt bởi các giám đốc điều hành nhiều kiến thức, với kinh nghiệm thực tiễn & chuyên môn sâu rộng, Viettime Holdings đã tạo ra nhiều giá trị và cơ hội phát triển cho cổ đông & nhà đầu tư.

VỀ CHÚNG TÔI

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

Các Công ty thành viên thuộc Viettime Holdings bao gồm: Viettime Technology, Viettime Golf, Viettime Land…

Ban lãnh đạo

Mr Nguyễn Tô Ninh

Chủ tịch hội đồng quản trị

Mr Nguyễn Hoàng Nam

Phó Chủ tịch HĐQT

Mr Vũ Tùng Lâm

Thành viên

Mr Phạm Phú Khôi

Thành viên

ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

Đối tác của VIETTIME HOLDINGS