Thông tin Ban Lãnh đạo

Ông Phạm Phú Khôi – Thành viên HĐQT

Sinh năm: 1963

Trình độ:

  • Thạc sỹ Kinh tế hàng không – Đại học Hàng không Dân dụng Riga, Latvia – Nga
  • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh – Đại học Pennsylvania – Hoa Kỳ

Quá trình công tác

* Năm 2007 – năm 2012: Giám Đốc Bank of America Merrill Lynch, Singapore

* Năm 2012 – năm 2015: Tổng Giám Đốc – Công ty chứng khoán ACB

* Năm 2015 đến nay: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Thị trường tài chinh – VPBank