Đầu tư vào Viettime

Viettime Holdings đang tìm kiếm thêm đối tác để phát triển tại các Dự án này và một số Dự án mới.

Viettime Holdings với tư cách là nhà đầu tư chính của một số dự án đã cùng làm việc với một số đối tác chủ chốt trong quá trình phát triển. Viettime Holdings đang tìm kiếm thêm đối tác để phát triển tại các dự án này và một số dự án mới. Việc hợp tác cùng các đối tác giàu kinh nghiệm, tiềm lực mạnh, có mạng lưới và các mối quan hệ rộng sẽ hỗ trợ những thế mạnh vốn có của Viettime Holdings bao gồm: quyền sử dụng đất, năng lực thực hiện dự án và hiểu biết sâu rộng về môi trường kinh tế, chính trị, xã hội trên các địa bàn đầu tư.

Hợp tác với Tập đoàn Viettime Holdings ở thời điểm này còn tạo điều kiện cho các đối tác tận dụng lợi thế đã có của chúng tôi.